Meindert’s Treeunion - Person Sheet
Meindert’s Treeunion - Person Sheet
NameTjipke Simmes (Andringa) , 27751
Birthabt 1787, Leeuwarden, Holland
Occupationboer
FatherSimme Tjipkes (Andringa) , 14488 (~1757-1830)
MotherTrijntje Jans (Dermans) , 14489 (-1827)
Spouses
Birthabt 1790, Tjerkwerd, Holland
Death1829, Friens, Holland
FatherSiebe Sjieuwkes , 23662 (-1804)
MotherGrietjen Wybes , 23663 (~1759-1839)
Marriage9 May 1811, Blauwhuis, Holland
ChildrenSimme , 27732 (~1812-)
 Wybe , 56628 (1825-1902)
2Antje Fransen , 27752
Birth5 Mar 1808, Goutum, Holland
FatherWytse Fransen , 3013 (~1760-1826)
MotherJohanneske Wybes , 3014 (-1815)
Marriage5 Jan 1831, Grouw, Holland
ChildrenMarijke , 63135 (1834-1858)
 Johanna , 37034 (1836-1923)
 Pieter , 56629 (1840-)
 Akke , 63136 (1845-1874)
 Johannes , 27746 (1852-1940)
Notes for Tjipke Simmes (Andringa)
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Wymbritseradeel, huwelijken 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 mei 1811
Man : Tjipke Simmes afkomstig van Friens
Vrouw : Trientie Siebes afkomstig van Tjerkwerd
Opmerking : NB
Gestandaardiseerde namen: TJEPKE SIEMENS en TRIJNTJE SIEBES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Blauwhuis 1704-1812, Hiaat 1783-1796
Inventarisnr.: DTB 891

11 kinderen, Tresoar Idaarderadeel [sim* andringa an* fra*]

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Huwelijksakte Idaarderadeel, 1831
Man : Tjipke Simmes Andringa, oud 44 jaar, geboren te Leeuwarden
Ouders: Simme Tjipkes Andringa en Trijntje Jans
Vrouw : Anna Wietzes Fransen, oud 22 jaar, geboren te Goutum
Ouders: Wietze Franses Fransen en Johanneske Wybes
Datum : 5 januari 1831, akte nr. 1

BOVENSTAANDE AKTE BEKEKEN OP WWW.ALLEFRIEZEN.NL:
Tjipke is weduwnaar van Trijntje Sijbes Homminga.

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Overlijdensakte Idaarderadeel, 1863
Aangiftedatum 9 maart 1863, blad nr. 7
Tjipke Simmes Andringa, overleden 8 maart 1863, 76 jaar, man
Weduwnaar
ZEER ZEKER

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1863
Overledene  : Tjipke Simmes Andringa
Overleden op: 8 maart 1863
Wonende te  : Friens
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Bron          : Tresoar
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr.   : 42
Inventarisnr. : 11090
Dagregisternr.: 8774
Last Modified 13 Apr 2020Created 24 Nov 2021 using Reunion for Macintosh