Meindert’s Treeunion - Person Sheet
Meindert’s Treeunion - Person Sheet
NameTrijntje Sybes (Homminga) , 27736
Birthabt 1790, Tjerkwerd, Holland
Death1829, Friens, Holland
FatherSiebe Sjieuwkes , 23662 (-1804)
MotherGrietjen Wybes , 23663 (~1759-1839)
Spouses
Birthabt 1787, Leeuwarden, Holland
Occupationboer
FatherSimme Tjipkes (Andringa) , 14488 (~1757-1830)
MotherTrijntje Jans (Dermans) , 14489 (-1827)
Marriage9 May 1811, Blauwhuis, Holland
ChildrenSimme , 27732 (~1812-)
 Wybe , 56628 (1825-1902)
Notes for Trijntje Sybes (Homminga)
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Wymbritseradeel, huwelijken 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 mei 1811
Man : Tjipke Simmes afkomstig van Friens
Vrouw : Trientie Siebes afkomstig van Tjerkwerd
Opmerking : NB
Gestandaardiseerde namen: TJEPKE SIEMENS en TRIJNTJE SIEBES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Blauwhuis 1704-1812, Hiaat 1783-1796
Inventarisnr.: DTB 891

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Overlijdensakte Idaarderadeel, 1829
Aangiftedatum 6 februari 1829, blad nr. 1
Trijntje Sybes Homminga, overleden 5 februari 1829, 39 jaar, vrouw
Gehuwd

BOVENSTAANDE AKTE BEKEKEN:

Aangifte o.a. gedaan door Tjipke Simmes Andringa, oud 42 jaar, boer wonende te Friens, echtgenoot van de overledene Trijntje Sybes Homminga, boerin, wonende en overleden te Friens, geboren te Tjerkwerd, dochter van wijlen Sijbe Sjuwkes Homminga en van Grietje Wijbes, boerin, wonende te Nijland.

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Kantoor Sneek, overl. jaar 1829
Overledene  : Trijntje Sybes Homminga
Overleden op: 5 februari 1829
Wonende te  : Friens
Tekst:
vrouw van Tjipke Simmes Andringa, landbouwer; moeder van minderjarige Simme, Grietje, Sybe, Trijntje, Jan, Wybe en Sieuwke Tjipkes Andringa.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Bron          : Tresoar
Memories van successie 1818-1928
Toegangsnr.   : 42
Inventarisnr. : 14026
Dagregisternr.: 557
Last Modified 13 Apr 2020Created 14 Jan 2022 using Reunion for Macintosh