Meindert’s Treeunion - Person Sheet
Meindert’s Treeunion - Person Sheet
NameAkke Andringa , 63136
Birth5 Oct 1845
Death26 Jun 1874
FatherTjipke Simmes (Andringa) , 27751 (~1787-)
MotherAntje Fransen , 27752 (1808-)
Spouses
1Willem Ettema , 63137
Birthabt 1839
FatherCornelis Taekes (Ettema) , 42951 (~1796-)
MotherSijke Willems (Bootsma) , 42952 (~1800-)
Marriage1868
ChildrenCornelis , 94983 (~1872-)
Notes for Akke Andringa
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Geboorteakte Idaarderadeel, 1845
Aangiftedatum 6 oktober 1845, blad nr. 51
Akke Andringa, dochter, geboren 5 oktober 1845
Vader: Tjipke Simmens Andringa
Moeder: Antje Wytzes Fransen

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Huwelijksakte Barradeel, 1868
Bruidegom: Willem Ettema, oud 29 jaar, geboren te Workum
Vader: Cornelis Teekes Ettema
Moeder: Sijke Willems Bootsma
Bruid: Akke Tjipkes Andringa, oud 22 jaar, geboren te Friens, gemeente Idaarderadeel
Vader: Tjipke Simmes Andringa
Moeder: Antje Wytzes Francen
Datum: 16 mei 1868, akte nr. 26

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Overlijdensakte Franeker, 1874
Aangiftedatum: 27 juni 1874, akte nr. 100
Overleden op: 26 juni 1874
Overleden: Akke Tjipkes Andringa, 28 jaar, vrouw, gehuwd

IK BEN IN HET BEZIT VAN HET BIDPRENTJE.
Last Modified 4 Apr 2017Created 14 Jan 2022 using Reunion for Macintosh