Meindert’s Treeunion - Person Sheet
Meindert’s Treeunion - Person Sheet
NameJohanneske Wybes , 3014
BirthWinsum, Holland
Christening9 Mar 1768, Leeuwarden, Holland
Death16 Dec 1815, Goutum, Holland
FatherWybe Johannes , 6658
MotherJouwerke Pieters , 6659
Spouses
Birthabt 1760, Goutum, Holland
Death31 Oct 1826, Goutum, Holland
Occupationmeester timmerman
FatherFrans Feddriks , 17146
MotherSjoukje Hessels , 17147
Marriage23 Aug 1789, Warga, Holland
ChildrenFrans , 17070 (1790-)
 Suibertus , 17121 (1791-)
 Jouwerke , 8021 (1792-)
 Schouke , 17122 (1794-)
 Wybe , 1201 (1796-1880)
 Yttje , 8845 (-1888)
 Pieter , 17064 (1800-)
 Fedderik , 17123 (1805-1879)
 Antje , 27752 (1808-)
 Maria , 17093 (1810-1816)
Notes for Johanneske Wybes
ALLEFRIEZEN.NL:
Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Datum: 09-03-1768
Plaats: Leeuwarden
De doopnaam is Joanna
Dopeling: Johantje
Vader: Wibe Joannes
Moeder: Jouwerke Piters
Getuige: Jan Joannes
Bronvermelding: Doopboek R.K. par. Breedstraat Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 1019-II, aktenummer 1467
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1692-1794

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Idaarderadeel, huwelijken 1789
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 augustus 1789 in Warga
Man : Wytse Fransen afkomstig van Goutum
Vrouw : Johanneske Wybes afkomstig van Warstiens
Gestandaardiseerde namen: WIETSE FRANSES en JOHANNA WIEBES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens
1715-1811
Inventarisnr.: 432

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Leeuwarderadeel, huwelijken 1789
Vermelding: Attestatie afgegeven op 23 augustus 1789 in Goutum
Man : Wijtze Fransen afkomstig van Goutum
Vrouw : Johannes Wijbes afkomstig van Warstiens
Opmerking : attestatie naar Warga
Gestandaardiseerde namen: WIETSE FRANSES en JOHANNA WIEBES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Goutum Swichum 1660-1810
Inventarisnr.: 465

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Overlijdensakte Leeuwarderadeel (mairie Huizum), 1815
Aangiftedatum 18 december 1815, akte nr. 10
Johanneske Wybes, overleden 16 december 1815
Dochter van Wybe Johannes
Oud 47 jaar, gehuwd
Opm.: Naam moeder niet vermeld

BOVENSTAANDE AKTE BEKEKEN:
Aangifte niet door familielid gedaan.
Huisvrouw van Wijtze Franzen, timmerman te Goutum, geboren te Winsum, overleden te Goutum, dochter van Wijbe Johannes.
Last Modified 31 May 2017Created 14 Jan 2022 using Reunion for Macintosh