Meindert’s Treeunion - Person Sheet
Meindert’s Treeunion - Person Sheet
NameGrietjen Wybes , 23663
Birthabt 1759, Tjerkwerd, Holland
Death1839
Spouses
DeathSep 1804, Tjerkwerd, Holland
ChildrenTrijntje , 27736 (~1790-1829)
 Eling , 23658 (~1792-)
 Wiebe , 64240 (~1796-)
2(Private) , 51422
Notes for Grietjen Wybes
ALLEFRIEZEN.NL:
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 03-11-1805
Plaats: Tjerkwerd
Soort akte: attestatie afgegeven
Getrouwd voor de Rooms Katholieke kerk te Blauwhuis
Bruidegom: Joseph Klazes wonende te Oudega
Bruid: Grijttje Wijbes wonende te Tjerkwerd
Bronvermelding: Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkwerd Dedgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0826, aktenummer 119
Gemeente: Wonseradeel
Periode: 1679-1810

ALLEFRIEZEN.NL:
Bron: BS Overlijden
Soort registratie: BS Overlijden akte
(Akte)datum: 23-07-1839
Overledene: Grietje Wybes leeftijd 80 jaar, overleden op 23-07-1839, gehuwd
Bronvermelding: Overlijdensregister 1837-1842, archiefnummer 30-44, Burgerlijke Stand Wymbritseradeel - Tresoar, inventarisnummer 3009, aktenummer 0080
Gemeente: Wymbritseradeel
Periode: 1839

ALLEFRIEZEN.NL:
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Memorie van successie inschrijving
Plaats: Sneek
Filmnummer: 279
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Overledene Grietje Wybes wonende te Nijland, overleden op 22-07-1839, 80 jaar (geboren te Tjerkwerd); weduwe van Sybe Sjieuwkes Homminga; vrouw van Joseph Klazes de Boer, boer (testamentair legaat fl. 3.000, ); moeder van Eling, boer Tjerkwerd, wijlen Wybe (man van Hiske Fokkes Flapper, boerin aldaar; vader van minderjarige Grietje Wybes Homminga), wijlen Sjieuwke (man van Antje Lieuwes Grondstra, boerin Makkum; vader van Sybe, aldaar, Grietje, aldaar en minderjarige Lieuwe Sjieuwkes Homminga) en wijlen Trijntje Sybes Homminga (vrouw van Tjipke Simmes Andringa, landbouwer Friens; moeder van Simme, van boerenbedrijf aldaar, Grietje, idem aldaar en minderjarige Jan en Wybe Tjipkes Andringa) (4 staken elk 1/4). Saldo fl. 14.029,28 (legaat aan haar man is meer dan het beschikbare deel en wordt derhalve wettelijk gekort tot kindsdeel, 1/5, minus fl. 500, als 'eigen' inbreng tot fl. 2.305,85). (in inv.nr. 14042 op sterflijst: 23/7)
Bronvermelding: Memories kantoor Sneek, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 14049, aktenummer 258
Gemeente: Sneek
Periode: 1839-1840
Last Modified 13 Apr 2020Created 14 Jan 2022 using Reunion for Macintosh