Meindert’s Treeunion - Person Sheet
Meindert’s Treeunion - Person Sheet
NameWytse Fransen , 3013
Birthabt 1760, Goutum, Holland
Death31 Oct 1826, Goutum, Holland
Occupationmeester timmerman
FatherFrans Feddriks , 17146
MotherSjoukje Hessels , 17147
Spouses
BirthWinsum, Holland
Death16 Dec 1815, Goutum, Holland
FatherWybe Johannes , 6658
MotherJouwerke Pieters , 6659
Marriage23 Aug 1789, Warga, Holland
ChildrenFrans , 17070 (1790-)
 Suibertus , 17121 (1791-)
 Jouwerke , 8021 (1792-)
 Schouke , 17122 (1794-)
 Wybe , 1201 (1796-1880)
 Yttje , 8845 (-1888)
 Pieter , 17064 (1800-)
 Fedderik , 17123 (1805-1879)
 Antje , 27752 (1808-)
 Maria , 17093 (1810-1816)
Notes for Wytse Fransen
Doop (nog) niet te vinden.

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Idaarderadeel, huwelijken 1789
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 augustus 1789 in Warga
Man : Wytse Fransen afkomstig van Goutum
Vrouw : Johanneske Wybes afkomstig van Warstiens
Gestandaardiseerde namen: WIETSE FRANSES en JOHANNA WIEBES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens
1715-1811
Inventarisnr.: 432

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Leeuwarderadeel, huwelijken 1789
Vermelding: Attestatie afgegeven op 23 augustus 1789 in Goutum
Man : Wijtze Fransen afkomstig van Goutum
Vrouw : Johannes Wijbes afkomstig van Warstiens
Opmerking : attestatie naar Warga
Gestandaardiseerde namen: WIETSE FRANSES en JOHANNA WIEBES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Goutum Swichum 1660-1810
Inventarisnr.: 465

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1826
Aangiftedatum 1 november 1826, blad nr. 48 (suppl. nr. 2-6)
Overleden: Wytze Franses Fransen, op 31 oktober 1826, 66 jaar, man
Weduwnaar

BOVENSTAANDE AKTE OP 9 MEI 2008 IN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN BEKEKEN:
Verschenen o.a. Wijbe Wijtzes Fransen(*), oud 30 jaar, timmerknecht, wonende te Goutum.
De overledene Wytze Franses Fransen, geboren, wonende en overleden te Goutum, timmerman, weduwnaar van Johanneske Wybes, zoon van Frans Feddriks, en van Sjoukje Hessels, in tijden echtelieden.
(*) zeer zeker zoon van de overledene.

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1826
Overledene  : Wytze Franzes Franzen
Overleden op: 31 oktober 1826
Wonende te  : Goutum
Tekst:
timmerman; vader van Frans, idem, Jouwerke (vrouw van Taeke Harmens Poelsma, kastelein Huizum), Sjoukje, aldaar, Wybe, timmerman, Ytje (vrouw van Hyltje Jans Schaafsma, landbouwer Wartena), Pieter, timmerman, Johannes, idem, Feddrik, boerenknecht Wytgaard en minderjarige Antje en Trijntje Wytzes Fransen (voogd is broer Wybe).
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Bron          : Tresoar
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr.   : 42
Inventarisnr. : 11020
Dagregisternr.: 023a
Last Modified 1 Jun 2017Created 14 Jan 2022 using Reunion for Macintosh