Family Card - Person Sheet
Family Card - Person Sheet
NameWybren Odolphi , 29519
Spouses
1- , 162568
ChildrenJacob , 29517
Notes for Wybren Odolphi
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Franeker overlijden/begraven 1766
Begraven: Wybren Odolphi, meester
Datum : 5 december 1766
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: WIEBREN
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Franeker, begraafboek 1649-1768
Inventarisnr.: DTB 255

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Franeker, huwelijken 1769
Vermelding: Ondertrouw op 1 juli 1769
Man : Beern Jacobs Popta afkomstig van Franeker
Vrouw : Aaltie Piebinga afkomstig van Franeker, weduwe van Wybren Odolphi
Gestandaardiseerde namen: BEREND JAKOBS en AALTJE
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1763-1782
Inventarisnr.: DTB 250

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Franeker, huwelijken 1769
Vermelding: Attestatie afgegeven op 16 juli 1769
Man : Beerent Jacobs Popta afkomstig van Franeker
Vrouw : Aaltje Piebenga afkomstig van Franeker, weduwe van Wybren Odolphi
Gestandaardiseerde namen: BEREND JAKOBS en AALTJE
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1732-1772
Inventarisnr.: DTB 263
Last Modified 30 Oct 2022Created 22 May 2024 using Reunion for Macintosh