Family Card - Person Sheet
Family Card - Person Sheet
NameJacob Wybrens (Odolphi) , 29517
FatherWybren Odolphi , 29519
Mother- , 162568
Spouses
Marriageabt 1755
ChildrenOeds , 29515 (1760-1825)
Notes for Jacob Wybrens (Odolphi)
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Franeker, huwelijken 1755
Vermelding: Attestatie afgegeven op 14 september 1755
Man : Jacob Odolphi afkomstig van Wommels
Vrouw : Margereta Heinsius afkomstig van Franeker
Opmerking : organist, schoolmeester
Gestandaardiseerde namen: JAKOB en MARGARETA
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1732-1772
Inventarisnr.: DTB 263

OOK:
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Menaldumadeel, huwelijken 1773
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 oktober 1773
Man : Jacob Odolphi afkomstig van Wommels
Vrouw : Trijntje de Vries afkomstig van Dronrijp
Opmerking : gehuwd te Wommels; hij is procureur-fiscaal van het nedergerecht van Hennaarderadeel; het huwelijk wordt aanvankelijk verspierd door Taeke Abels op 15 september 1773
Gestandaardiseerde namen: JAKOB en TRIJNTJE
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Dronrijp 1600-1811, Hiaten 1617-1658, 1672-1731
Inventarisnr.: DTB 512
Last Modified 30 Oct 2022Created 22 May 2024 using Reunion for Macintosh