Family Card - Person Sheet
Family Card - Person Sheet
NameRinse Lolkes , 16436
Christening30 Sep 1711, Warga, Holland
FatherLolke Gerrits , 16428 (-1755)
MotherAnna Gosses , 16429 (~1672-1766)
Notes for Rinse Lolkes
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1711
Dopeling: Rense
Gedoopt op 30 september 1711 in Warga
Kind van Lolcke Gerrits en Anke Gosses
Meter: Sjouck Eesges
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : RINSE of RINSKE
Vader : LOLKE GERRITS
Moeder : ANTJE GOSSES
Meter : SJOUKJE EESGES,
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Warga, doop 1696-1811
Inventarisnr. : 435
Last Modified 8 Aug 2021Created 22 May 2024 using Reunion for Macintosh