Family Card - Person Sheet
Family Card - Person Sheet
NamePietje Lolkes , 16433
Christening4 Apr 1697, Warga, Holland
DeathMar 1752, Wartena, Holland
FatherLolke Gerrits , 16428 (-1755)
MotherAnna Gosses , 16429 (~1672-1766)
Spouses
Birth?
ChildrenMinke , 16425 (-1811)
Notes for Pietje Lolkes
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1697
Dopeling: Pietje
Gedoopt op 4 april 1697 in Warga
Kind van Lolcke Gerrits en Anke Gosses
Meter: Willemke Eesges
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : PIETER of PIETJE
Vader : LOLKE GERRITS
Moeder : ANTJE GOSSES
Meter : WILLEMKE EESGES,
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Warga, doop 1696-1811
Inventarisnr. : 435

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Idaarderadeel overlijden/begraven 1752
Overleden: Pietje Lolckes
Datum : 2 maart 1752
Plaats : Wartena
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: PIETJE LOLKES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. Parochie Warga, register van overledenen 1750-1779,
1791-1806 en 1829-1850
Inventarisnr.: 435
Last Modified 8 Aug 2021Created 28 Mar 2024 using Reunion for Macintosh