Meindert’s Treeunion - Person Sheet
Meindert’s Treeunion - Person Sheet
NameYtje Jorritsma , 46012
Birth13 Jul 1866, Gem. Hennaarderadeel, Holland
Death20 Apr 1943, Amsterdam, Holland
FatherHotze Jorritsma , 46006 (~1839-)
MotherWypkjen Leenstra , 46009 (~1843-)
Spouses
1Douwe Agema , 46013
Notes for Ytje Jorritsma
IK BEN IN HET BEZIT VAN DE PERSOONSKAART UIT HET GEMEENTEARCHIEF AMSTERDAM.

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Huwelijksakte Franekeradeel, 1890
Bruidegom: Douwe Agema, oud 45 jaar, geboren te Schingen, gemeente Menaldumadeel
Vader: Rients Jans Agema
Moeder: Femke Ruurds de Jong
Bruid: Yttje Jorritsma, oud 24 jaar, geboren te Wommels, gemeente Hennaarderadeel
Vader: Hotze Meintes Jorritsma
Moeder: Wypkjen Jarings Leenstra
Datum: 20 december 1890, akte nr. 41
Last Modified 18 Sep 2013Created 29 Aug 2021 using Reunion for Macintosh