Family Card - Person Sheet
Family Card - Person Sheet
NameJohannes Petrus Andreae , 43250
Birthabt 1811
Death24 Feb 1840, Leeuwarden, Holland
MotherMaria Jouwert Witteveen , 43247 (~1785-1825)
Notes for Johannes Petrus Andreae
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Overlijdensakte Leeuwarden, 1840
Aangiftedatum 26 februari 1840, akte nr. 87
Johannes Petrus Andreae, overleden 24 februari 1840, 29 jaar, man
Ongehuwd

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Overlijdensakte Harlingen, 1840
Aangiftedatum 3 maart 1840, blad nr. 12b
Johannes Petrus Andreae, overleden 24 februari 1840, 29 jaar, man
Ongehuwd
Opm.: Overleden te Leeuwarden

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Memories van Successie
Kantoor Harlingen, overl. jaar 1840
Overledene : Johannes P. Arnoldus Andreae
Overleden op: 24 februari 1840
Wonende te : Harlingen
Tekst:
P.=Petrus; 29 jr; ontvanger; geboren Lemmer; overleden Leeuwarden; ongehuwd; zoon van Arnoldus Johannes Andreae, belastinginspecteur aldaar (thans man van Dieuke Albarda) en wijlen Maria Jouwerts Witteveen (getrouwd 1809; overleden 30/7/1825); broer van afwezige Jouwert, luitenant ter zee (op reis naar Westindien), Daniel-Hermannus, te Beetsterzwaag, Frederik-Cornelis, aldaar, Johanna-Gerarda, te Ureterp en minderjarige Julius-Hendrik, Tetje en Maria Arnoldus Andreae; halfbroer van minderjarige Johannes, Mintje en Titia-Johanna-Jacomina Arnoldus Andreae (uit 2e huwelijk vader); in boedel ook aandeel in erfenissen van oudtante Berendtje Sybrands Stapert (overleden Lemmer 10/12/1832), van grootouders Mr. Jouwert Witteveen (overleden Dokkum 25/12/1824) en Tettje Stapert (overleden aldaar 12/7/1838), van ooms Cornelis (overleden 2/9/1834) en Sjoerd Jouwerts Witteveen (overleden 1/1/1838) en van Sjoukje Minnema (overleden Sneek april 1830; wed. A. Witteveen). Saldo fl. 7.562,48.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Bron:
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 7011
Dagregisternr.: 173
Last Modified 30 Mar 2012Created 18 Apr 2024 using Reunion for Macintosh