Family Card - Person Sheet
Family Card - Person Sheet
NameAnne Cornelis (van der Velde) , 33920
Spouses
1Antje Ales , 33921
Marriage20 Mar 1791, Idskenhuizen, Holland
ChildrenAle , 33918 (~1792-)
Notes for Anne Cornelis (van der Velde)
Anne zou broer kunnen zijn van Freerk (ID 33914).

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Doniawerstal, huwelijken 1791
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 maart 1791 in Idskenhuizen
Man : Anne Cornelis afkomstig van Tjerkgaast
Vrouw : Antje Ales afkomstig van Tjerkgaast
Gestandaardiseerde namen: ANNE KORNELIS en ANTJE ALLES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast St. Nicolaasga Doniaga Idskenhuizen
Legemeer 1613-1811, Hiaten
Inventarisnr.: DTB 221

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
FAMILIENAMEN 1811
Roordahuizum, deel 1 folio 62 verso
Velde, Anne Kornelis van der, Wartena

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Overlijdensakte Idaarderadeel (mairie Roordahuizum), 1813
Aangiftedatum 4 mei 1813, blad nr. 5
Anne Kornelis van der Velde, overleden 2 mei 1813, 56 jaar, man
Weduwnaar

BOVENSTAANDE AKTE BEKEKEN OP WWW.FAMILYSEARCH.ORG:
Netherlands, Civil Registration, 1792-1952/Friesland/Idaarderadeel/Tienjarige tafels 1813-1842 -- Geboorten, huwelijken, overlijden, huwelijksafkondigingen 1811-1813/Image 498 of 570:
Aangifte niet door familieleden gedaan, Anne was boer, geboren te Rottum, overleden te Wartena, weduwnaar van Trijntje Freeriks, zoon van Cornelis Tjeerds en van Pierkjen Annes.

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Idaarderadeel, huwelijken 1801
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 april 1801 in Wartena
Man       : Anne Kornelis afkomstig van Wartena
Vrouw     : Trijntje Freeriks afkomstig van Wartena
Gestandaardiseerde namen: ANNE KORNELIS en TRIJNTJE FREERKS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens 1715-1811
Inventarisnr.: DTB 432

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Schoterland, huwelijken 1751
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 mei 1751 in Sint Johannesga
Man       : Cornelis Tjeerds afkomstig van Rohel
Vrouw     : Pierkjen Annes afkomstig van Rohel
Gestandaardiseerde namen: KORNELIS TJEERDS en PIERKJE ANNES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente St. Johannesga Delfstrahuizen Rohel
Rotsterhaule 1744-1811
Inventarisnr.: DTB 603
Last Modified 31 Mar 2013Created 22 May 2024 using Reunion for Macintosh