Family Card - Person Sheet
Family Card - Person Sheet
NameHendrikje Abrahams (de Groot) , 25886
Birthabt 1798, Dronrijp, Holland
Spouses
Birthabt 1795, Warga, Holland
FatherTjisse Hoites (Leistra) , 13362 (~1768-1833)
MotherAntje Jans (Detmers) , 13363 (-1826)
Marriage21 May 1820, Menaldum, Holland
Notes for Hendrikje Abrahams (de Groot)
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Huwelijksakte Menaldumadeel, 1820
Man : Hoite Tjisses Leistra, oud 25 jaar, geboren te Warga, gemeente Idaarderadeel
Ouders: Tjisse Hoites Leistra en Antje Jans
Vrouw : Hendrikje Abrahams de Groot, oud 22 jaar, geboren te Dronrijp
Ouders: Abraham Wytzes de Groot en Wytske Tjerks van der Meer
Datum : 21 mei 1820, akte nr. 22
Last Modified 10 May 2010Created 19 Sep 2023 using Reunion for Macintosh