Family Card - Person Sheet
Family Card - Person Sheet
NamePopke Joukes Altenburg , 24915
Birth23 Apr 1868, Nes, Holland
Death6 Dec 1947, Bolsward, Holland
FatherJan Altenburg , 2637 (1823-1893)
MotherGrietje Deelsma , 2638 (1830-1908)
Spouses
1Antje Jurna , 24921
Birth30 Apr 1862, Aegum, Holland
Death15 Jan 1899, Tirns, Holland
FatherKornelis Jurna , 24922 (~1831-)
MotherAkke van der Meer , 24923 (~1837-)
Marriage7 May 1892, Wommels, Holland
ChildrenJelle , 24925 (1893-)
 Jan , 24924 (1895-1985)
 Akke , 24926 (1897-1904)
Birth31 Oct 1865, Tjerkwerd, Holland
MotherFokje Douma , 24918 (~1833-)
Marriage10 May 1902, Witmarsum, Holland
Notes for Popke Joukes Altenburg
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Geboorteakte Utingeradeel, 1868
Aangiftedatum 24 april 1868, akte nr. 50
Popke Jans Altenburg, geboren 23 april 1868
Zoon van Jan Seakles Altenburg en Grietje Joukes Deelsma

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Huwelijksakte Hennaarderadeel, 1892
Man : Popke Joukes Altenburg, oud 24 jaar, geboren te Nes
Ouders: Jan Saekles Altenburg en Grietje Joukes Deelsma
Vrouw : Antje Jurna, oud 30 jaar, geboren te AEgum, gemeente Idaarderadeel
Ouders: Kornelis Jans Jurna en Akke Hanzes van der Meer
Datum : 7 mei 1892, akte nr. 8

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Huwelijksakte Wonseradeel, 1902
Man : Popke Joukes Altenburg, oud 34 jaar, geboren te Nes, gemeente Utingeradeel
Ouders: Jan Saekles Altenburg en Grietje Joukes Deelsma
Vrouw : Aagje Terwisscha van Scheltinga, oud 36 jaar, geboren te Tjerkwerd
Ouders: Johannes Terwisscha van Scheltinga en Fokje Jans Douma
Datum : 10 mei 1902, akte nr. 26
Opm. : Familienaam bruid en har vader ook vermeld als Terwischa van Scheltinga

IK BEN IN HET BEZIT VAN DE OVERLIJDENSADVERTENTIE UIT DE LEEUWARDER COURANT.
Last Modified 31 Aug 2013Created 18 Apr 2024 using Reunion for Macintosh