Family Card - Person Sheet
Family Card - Person Sheet
NameJakob Abes (Nauta) , 21708
Christening17 Jan 1761, Bergum, Holland
Death10 Apr 1810, Emden, Germany
Occupationcommies
FatherAbe Jakobs (Nauta) , 21710
MotherWytske Ates , 21711
Spouses
1Jeltje Vink , 21709
Death7 Apr 1798, Heerenveen, Holland
Marriage27 Apr 1783, Leeuwarden, Holland
ChildrenAbe , 21255 (1791-1858)
Marriage30 Mar 1800, Nijehaske, Holland
ChildrenJouwkjen , 175236 (~1801-)
Notes for Jakob Abes (Nauta)
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1761
Dopeling: Jakob
Gedoopt op 17 januari 1761 in Bergum
Kind van Abe Nauta en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JAKOB of JAKOBJE
Vader : ABE
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Bergum, doop 1679-1811
Inventarisnr. : DTB 703

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Leeuwarden, huwelijken 1783
Vermelding: Ondertrouw op 11 april 1783
Man : Jacob Nauta afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Jeltje Vink afkomstig van Leeuwarden
Gestandaardiseerde namen: JAKOB en JELTJE
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1775-1785
Inventarisnr.: 913

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Leeuwarden, huwelijken 1783
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 april 1783
Man : Jacob Nauta afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Jeltje Vink afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : getrouwd in de Jacobijner kerk
Gestandaardiseerde namen: JAKOB en JELTJE
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1777-1783
Inventarisnr.: 998

ALLEFRIEZEN.NL:
7 kinderen [jacob nauta & jeltje]

ALLEFRIEZEN.NL:
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 30-03-1800
Plaats: Nijehaske
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Jacob Abes Nauta, wonende te Nijehaske
Bruid: Ytje Jurjens Hofman, wonende te Peperga
Bronvermelding: Trouwregister Hervormde gemeente Nijehaske Haskerdijken, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0353
Gemeente: Haskerland
Periode: 1750-1811

ALLEFRIEZEN.NL:
3 kinderen [jacob abes & jurjens]

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Familienamen 1811
30 december 1811
Oostermeer, deel 1 folio 73
Nauta, Jacob Abes kinderen, Suameer
Kinderen:
Pieter 24, Leeuwarden
Wytske 23, Jelsum
Abe 21, Bergum
Foekjen 16, Jelsum
Andries 14, Jelsum
Joukjen 10, Gorredijk
Hiltjen 8, Gorredijk

IK BEN IN HET BEZIT VAN BOVENSTAANDE AKTE:
Aangifte gedaan door Wytske Ates, weduwe van Foke Jacobs, als grootmoeder en voogdesse over de kinderen van Jacob Nauta.

Datum- en plaats van overlijden staan vermeld in de bijlagen bij de huwelijksakte van zoon Abe (uit 1e huwelijk Jakob) <> Trijntje Braaksma, Metslawier, d.d. 3 juni 1819.
Datum- en plaats van overlijden staan vermeld in de bijlagen bij de huwelijksakte van dochter Jouwkjen (uit 2e huwelijk Jakob) <> Hendrik Sannes, Leeuwarden, d.d. 13 november 1825.
Last Modified 7 Oct 2023Created 24 Nov 2023 using Reunion for Macintosh