Family Card - Person Sheet
Family Card - Person Sheet
NameRiemke Abes (Hibma) , 119307
Birthabt 1744, Sexbierum, Holland
Death1823, Sexbierum, Holland
FatherAbe PIeters , 119312
Spouses
Birthabt 1742, Sexbierum, Holland
Death1819, Sexbierum, Holland
FatherSeerp Pieters , 119308
MotherAntje Hessels , 119309
Marriage1764, Sexbierum, Holland
ChildrenLeeuwkjen , 92810 (~1772-1840)
Notes for Riemke Abes (Hibma)
ALLEFRIEZEN.NL:
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 19-02-1764
Plaats: Sexbierum
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Jouke Seerps Riedstra wonende te Sexbierum
Bruid: Riemke Abis Jaarsma wonende te Sexbierum
Bronvermelding: Trouwregister Hervormde gemeente Sexbierum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 107, aktenummer 1350
Gemeente: Barradeel
Periode: 1619-1811

ALLEFRIEZEN.NL:
Bron: BS Overlijden
Soort registratie: BS Overlijden akte
(Akte)datum: 27-07-1823
Overledene: Riemke Abes Hibma 79 jaar oud, overleden op 27-07-1823
Weduwe
Bronvermelding: Overlijdensregister 1823, archiefnummer 30-05, Burgerlijke Stand Barradeel - Tresoar, inventarisnummer 3006, blad 015
Gemeente: Barradeel
Periode: 1823

BOVENSTAANDE AKTE BEKEKEN:
Aangifte door de buren gedaan.
Geboren, wonende en overleden te Sexbierum, weduwe van Jouke Sjerps Anema, te Sexbierum overleden, dochter van Abe Pieters Hibma en van Trijntje Pieters, beiden te Sexbierum overleden.

ALLEFRIEZEN.NL:
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Memorie van successie inschrijving
Plaats: Franeker
Filmnummer: 81
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Overledene Riemke Abes Hibma overleden op 27-07-1823, wonende te Franeker
weduwe van Jouke Sjerps Anema (ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan hun kinderen); moeder van Antje (weduwe van Yme Pieters Tichelaar), te Sexbierum, Lieuwkje (weduwe van Atte Heerkes Hibma), boerin Pietersbierum en wijlen Trijntje Joukes Anema (vrouw van Jan Everts Siderius, koopman Tzummarum; moeder van Zytske, vrouw van Jelle Jans Sikkema, koopman/schipper aldaar, Riemke, vrouw van Klaas Willems Boorsma, idem aldaar, Jouke, boer aldaar en minderjarige Cornelis en Evertje Jans Siderius); testamentair executeuren zijn Sjerp, assessor BAR te Minnertsga en Abe Pieters Anema, huisman aldaar.
Bronvermelding: Memories kantoor Franeker, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 4009, aktenummer 2547
Gemeente: Franeker
Periode: 1823-1824
Last Modified 23 Apr 2019Created 23 Apr 2024 using Reunion for Macintosh