Family Card - Person Sheet
Family Card - Person Sheet
NameJulius Brenninkmeijer , 79318
Birth7 Aug 1839, Sneek, Holland
FatherStephan Joseph Brenninkmeijer , 18469 (~1798-1868)
MotherMargaretha Angela Covers , 18470 (1807-1888)
Spouses
1- , 79319
Children- , 79316
Notes for Julius Brenninkmeijer
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Geboorteakte Sneek, 1839
Aangiftedatum 8 augustus 1839, blad nr. 67
Julius Brenninkmeyer, zoon, geboren 7 augustus 1839
Vader: Stephan Joseph Brenninkmeyer
Moeder: Angela Covers
Opm.: Voornaam moeder ook vermeld als "Margaretha Angela"

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Huwelijksakte Sneek, 1868
Bruidegom: Julius Brenninkmeyer, oud 29 jaar, geboren te Sneek
Vader: Stephan Jozeph Brenninkmeyer
Moeder: Angela Covers
Bruid: Agatha Juliana Pabst, oud 23 jaar, geboren te Sneek
Vader: Franciscus Pabst
Moeder: Adilia Maria Hoogbruin
Datum: 9 september 1868, akte nr. 55
ZEER ZEKER
Last Modified 29 Sep 2015Created 22 May 2024 using Reunion for Macintosh