Family Card - Person Sheet
Family Card - Person Sheet
NameRuurd Sytzes (Bergsma) , 76350
Spouses
1- , 76351
ChildrenSytze , 76348
Notes for Ruurd Sytzes (Bergsma)
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
FAMILIENAMEN 1811
Roordahuizum, deel 1 folio 72
Bergsma, Ruurd Sytzes, Wartena
ZEER ZEKER

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Overlijdensakte Idaarderadeel, 1822
Aangiftedatum: 4 december 1822, blad nr. 37
Overleden op: 3 december 1822
Overleden: Ruurd Sytzes Bergsma, 85 jaar, man, gehuwd
ZEER ZEKER

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Memories kantoor Sneek, overl. jaar 1822
Overledene  : Ruurd Sytzes Bergsma
Overleden op: 3 december 1822
Wonende te  : Wartena
Tekst:
vader van Sytze, arbeider Warga, Jelle, boerenknecht, Marten, idem en Trijntje Ruurds Bergsma (vrouw van Sieds Johannes Bijlsma, scheepstimmerbaas Berlikum).
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
Bron:
Memories van successie 1822-1823
Toegangsnr.   : 42
Inventarisnr. : 14006
Dagregisternr.: 225
Last Modified 15 Jun 2015Created 22 May 2024 using Reunion for Macintosh