Family Card - Person Sheet
Family Card - Person Sheet
NamePieter Abels (Kuipers) , 73872
Birth17 Aug 1762, Mildam, Holland
Death5 Mar 1844
FatherAbel Pieters , 73871
MotherGrietje Gjalts , 73873
Notes for Pieter Abels (Kuipers)
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Overlijdensakte Schoterland, 1844
Aangiftedatum: 7 maart 1844, akte nr. 47
Overleden op: 5 maart 1844
Overleden: Pieter Abeles Kuiper, 81 jaar, man, weduwnaar

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Memories kantoor Heerenveen, overl. jaar 1844
Overledene  : Pieter Abeles Kuiper
Overleden op: 5 maart 1844
Wonende te  : Heerenveen
Tekst:
81 jaar (geboren Mildam 17/8/1762); weduwnaar; geen kinderen; oom van Pieter, postbode, Abele, winkelier, Roeltje (vrouw van Martinus Westhof, kleermakersknecht Sneek), Hiltje (vrouw van Evert Goderts Vlink, koopman aldaar) en wijlen Hylkje Jans Kuiper (1e vrouw van Sjoerd Jorritsma, klantersknecht Franeker; moeder van minderjarige Hiltje en Ate Sjoerds Jorritsma) en van Adam, koopman Nijehaske en Grietje Klazes Korf (weduwe van Roelof Binnerts Spoelstra), winkelierster aldaar; legaten voor Trijntje, te Lemmer, Akke, aldaar, Martha, aldaar (elk fl. 500,-) en wijlen Dina Jacobus van Kempen (moeder van niet met name genoemde kinderen: samen fl. 500,-). Saldo fl. 18.236,38.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Bron:
Memories van successie 1844
Toegangsnr.   : 42
Inventarisnr. : 8029
Dagregisternr.: 142

BOVENGENOEMDE KORF, ZIE:
Klaas Adams (Korf), 73883
& Janke Harmens (Postma), 73884
| Adam Klazes (Korf), 73885
| b. abt 1800
| Grietje Klazes (Korf), 73882
| b. abt 1803
| & Roelof Binnerts (Spoelstra), 73881
Last Modified 18 Feb 2015Created 30 Jan 2024 using Reunion for Macintosh