Family Card - Person Sheet
Family Card - Person Sheet
NameJakob Luitjens (Hoks) , 70506
Father- , 70507
Mother- , 121395
Notes for Jakob Luitjens (Hoks)
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
FAMILIENAMEN 1811
Oosterwolde, deel 1 folio 52 verso
Hoks, Jakob Luitjens, Donkerbroek
Last Modified 24 Oct 2014Created 22 May 2024 using Reunion for Macintosh