Family Card - Person Sheet
Family Card - Person Sheet
NameAnne Eelzes (Sinnema) , 59517
FatherSinnema , 59539
Mother- , 66361
Spouses
Death14 Jan 1815, Gem. Tietjerksteradeel, Holland
Marriage14 Jun 1778, Wijns, Holland
ChildrenSymen , 59515 (1796-)
Notes for Anne Eelzes (Sinnema)
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Tietjerksteradeel, huwelijken 1778
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 juni 1778 in Wijns
Bruidegom: Anne Eelses afkomstig van Wijns
Bruid: Sytske Alberts afkomstig van Oudkerk
Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: ANNE EELSES
Bruid: SIETSKE ALBERTS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oudkerk Roodkerk 1670-1802, hiaat 1721-1752
Inventarisnr.: DTB 718

ALLEFRIEZEN.NL:
8 kinderen [anne sinnema & sytske]

ALLEFRIEZEN.NL:
Bron: Naamsaanneming 1811
Soort registratie: Naamsaanneming 1811 inschrijving
(Akte)datum: 1811
Plaats: Oenkerk
Ingeschreven Anne Eelzes Sinnema, wonende te Wijns
Kinderen
Eelze 32, Tjum, Albert 30, Rinze 26, Petrus 23, Deinum, Tjeerd 21, Siemon 15, Gerrit 8, Heeltje 29, Blessum, Sana 18, Vrouwkje 10
Kleinkinderen:
(v. Albert) Anne 5
Bronvermelding: Oenkerk, Giekerk, Wijns, Oudkerk, Roodkerk, archiefnummer 29, Register van familienamen - Tresoar, inventarisnummer 0029
Periode: 1811-1825

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1832
Aangiftedatum: 18 januari 1832, blad nr. 2
Overleden op: 17 januari 1832
Overleden: Anne Eelses Sinnema, 78 jaar, man, weduwnaar
ZEER ZEKER

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Memories kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1832
Overledene  : Anne Eelzes Sinnema
Overleden op: 17 januari 1832
Wonende te  : Hijum
Tekst:
77 jaar; vader van Rinze, bakker Stiens, Petrus, koemelker Birdaard, Tjeerd, gardenier, Simon, landbouwer, Froukje (vrouw van Sjouke Jurjens Dijkstra, schipper Finkum), Gerrit, arbeider Blessum en Neeltje Annes Sinnema (vrouw van Dirk Jans Baarda, idem aldaar).
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
Bron:
Memories van successie 1831-1832
Toegangsnr.   : 42
Inventarisnr. : 11037
Dagregisternr.: 700
Last Modified 4 Dec 2021Created 22 May 2024 using Reunion for Macintosh