Family Card - Person Sheet
Family Card - Person Sheet
NameAnske Alles (Fortuin) , 56066
Birth1770, Sneek, Holland
Death30 Jan 1842, Idzega, Holland
FatherAlle Anskes (Fortuin) , 56068 (~1745-1820)
MotherTjitske Linses , 86094 (->1820)
Spouses
Death3 Sep 1808, Jutrijp/Hommerts, Holland
Marriage29 May 1796, Jutrijp, Holland
ChildrenRuurd , 86099 (1796-)
 Tjitske , 37162 (1798-)
 Hiltje , 86100 (1800-)
 Teetske , 86101 (1801-)
 Alle , 86102 (1804-)
 Marten , 86103 (1806-<1812)
Birthabt 1768, Oostermeer, Holland
Death28 Dec 1840, Hommerts, Holland
FatherJohannes ?s (Bosma) , 86095
MotherBaukjen Spinwiel , 86096
Marriage1810
Notes for Anske Alles (Fortuin)
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Wymbritseradeel, huwelijken 1796
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 mei 1796 in Jutrijp
Bruidegom: Anske Alles afkomstig van Jutrijp
Bruid: Feikje Ruurds afkomstig van Jutrijp
Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: ANSKE ALLES
Bruid: FEIKJE RUURDS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Jutrijp Hommerts 1682-1811
Inventarisnr.: DTB 875

HET TWEEDE HUWELIJK VAN ANSKE WORDT AANGETOOND AAN DE HAND VAN:
ALLEFRIEZEN.NL:
Bron: Naamsaanneming 1811
Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
Datum: 4 december 1811
Plaats: Heeg
Ingeschreven Alle Anskes Fortuin wonende te Heeg
Kinderen:
Anske 41, Hommerts
Kleinkinderen:
Ruurd 15, Hommerts, (van Anske Alles en Sjoukjen Johannes, wonende te Hommerts)
Tjietske 13, Wolsum, (van Anske Alles en Sjoukjen Johannes, wonende te Hommerts)
Hiltje 11, Wolsum, (van Anske Alles en Sjoukjen Johannes, wonende te Hommerts)
Teetske 9, Hommerts, (van Anske Alles en Sjoukjen Johannes, wonende te Hommerts)
Alle 7, Hommerts, (van Anske Alles en Sjoukje Johannes wonende te Hommerts)
Bronvermelding: Heeg, Oudega, Idzega, Sandfirden, Nijhuizum, Gaastmeer, Abbega, Oosthem, archiefnummer 29, Register van familienamen - Tresoar, inventarisnummer 0091
Periode: 1811-1825
IN 1811 WAS FEIKJEN RUURDS, DE MOEDER VAN DE KINDEREN VAN ANSKE, AL OVERLEDEN, DAAROM STAAT TWEEDE ECHTGENOTE SJOUKJEN JOHANNES VERMELD, ANSKE WAS DAAR IN 1810 MEE GETROUWD. BOVENDIEN OVERLIJDT SJOUKJEN JOHANNES ALS HUISVROUW VAN ANSKE ALLES FORTUIN.

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Wymbritseradeel, huwelijken 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 juni 1810 in Jutrijp
Bruidegom: Anske Alles afkomstig van Hommerts
Bruid: Sjoukjen Johannes afkomstig van Hommerts
Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: ANSKE ALLES
Bruid: SJOUKJE JOHANNES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Jutrijp Hommerts 1682-1811
Inventarisnr.: DTB 875

ALLEFRIEZEN.NL:
Bron: Naamsaanneming 1811
Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
Datum: 4 december 1811
Plaats: Heeg
Ingeschreven Alle Anskes Fortuin wonende te Heeg
Kinderen:
Anske 41, Hommerts
Bronvermelding: Heeg, Oudega, Idzega, Sandfirden, Nijhuizum, Gaastmeer, Abbega, Oosthem, archiefnummer 29, Register van familienamen - Tresoar, inventarisnummer 0091
Periode: 1811-1825

IK BEN IN HET BEZIT VAN BOVENSTAANDE AKTE.

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1842
Aangiftedatum: 31 januari 1842, akte nr. 12
Overleden op: 30 januari 1842
Overleden: Anske Alles Fortuin, 72 jaar, man, weduwnaar

BOVENSTAANDE AKTE BEKEKEN:
Aangifte niet door familielid gedaan.
Zonder beroep, geboren, wonende en overleden te Idsega, weduwnaar van Sjoukjen Johannes, zoon van Alle Anskes Fortuin en van Tjitske Linzes, beiden overleden.

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Kantoor Sneek, overl. jaar 1842
Overledene  : Anske Alles Fortuin
Overleden op: 30 januari 1842
Wonende te  : Idzega
Tekst:
72 jaar (geboren 1770 alhier); weduwnaar met kinderen. Certificaat van
Onvermogen van gemeente bijgevoegd.
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
Bron          : Tresoar
Memories van successie 1818-1928
Toegangsnr.   : 42
Inventarisnr. : 14055
Dagregisternr.: Ongenummerd, januari
Last Modified 18 May 2016Created 22 May 2024 using Reunion for Macintosh