Meindert’s Treeunion - Person Sheet
Meindert’s Treeunion - Person Sheet
NameSteffen Anskes (van der Zee) , 53793
Birthabt 1796
MotherRigtje Harings (Sloof) , 53792 (-1826)
Notes for Steffen Anskes (van der Zee)
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
FAMILIENAMEN 1811
14 december 1811
Makkum, deel 1 folio 73
Zee, Anske Steffens van der weduwe, Rigtje Harings, Makkum
Kinderen: Steffen 15

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Overlijdensakte Harlingen, 1835
Aangiftedatum: 14 mei 1835, blad nr. 22a
Overleden op: 14 mei 1835
Overleden: Steffen Anskes van der Zee, 39 jaar, man, ongehuwd

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Kantoor Harlingen, overl. jaar 1835
Overledene  : Steffen Anskes van der Zee
Overleden op: 14 mei 1835
Wonende te  : Harlingen
Tekst:
schoenmaker; broer van Aafke (vrouw van Ane Hilbrandts Adema, schipper Makkum), Steffentje (vrouw van Frederik Langenhorst, mr.timmerman), wijlen Wyltje (vrouw van Freerk H. Wesling, tabakskerversknecht Joure; moeder van minderjarige Grietje Freerks Wesling) en wijlen Jeike Anskes v.der Zee (vrouw van wijlen Jan Wybes Overmeer; moeder van afwezige Wybe, matroos en minderjarige Thomas Jans Overmeer: voogd is Steffen de Boer, te Makkum).
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
Bron          : Tresoar
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr.   : 42
Inventarisnr. : 7008
Dagregisternr.: 332
Last Modified 10 Aug 2013Created 6 Mar 2021 using Reunion for Macintosh