Meindert’s Treeunion - Person Sheet
Meindert’s Treeunion - Person Sheet
NameUlbe Haantjes (Andela) , 1748
Birthabt 1761, Parrega, Holland
Death19 Sep 1826, Gem. Wonseradeel, Holland
FatherHaantje Andries , 1804
MotherWiepken Douwes , 1805
Spouses
Birthabt 1761
Death12 Sep 1823, Gem. Wonseradeel, Holland
FatherJentje Jans , 1806
MotherWypkjen Wybes , 1807
Marriage4 Dec 1782, Gem. Wymbritseradeel, Holland
ChildrenJentje , 86240 (~1785-)
 Sybren , 40137 (1792-)
 Wypkje , 1725 (~1796-)
 Gerbrig , 86241 (~1801-)
Notes for Ulbe Haantjes (Andela)
4 kinderen, Allefriezen [ulbe haantjes & baukje]

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Wymbritseradeel, huwelijken 1782
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 december 1782
Bruidegom: Ulbe Haantjes afkomstig van Nijland
Bruid: Baukjen Jentjes afkomstig van Nijland
Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: ULBE HAANTJES
Bruid: BAUKJE JENTJES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Wymbritseradeel 1758-1811
Inventarisnr.: DTB 869

ALLEFRIEZEN.NL:
Bron: Naamsaanneming 1811
Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
Datum: 19 december 1811
Plaats: Witmarsum
Ingeschreven Ulbe Haantjes Andela wonende te Burgwerd
Bijzonderheden:
Kinderen:
Jentje 26
Sijbren 19
Wippje? 16
Gerbrig 10
Kleinkind:
Doutze 2 (van Jentje)

IK BEN IN HET BEZIT VAN BOVENSTAANDE AKTE.

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Overlijdensakte Wonseradeel, 1826
Aangiftedatum: 20 september 1826, blad nr. 101
Overleden op: 19 september 1826
Overleden: Ulbe Hantjes Andela, 65 jaar, man, weduwnaar

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Kantoor Bolsward, overl. jaar 1826
Overledene  : Ulbe Hantjes Andela
Overleden op: 19 september 1826
Wonende te  : Burgwerd
Tekst:
vader van Jentje, boer Wons, Sybren, idem, Wypkje (vrouw van Obe Pieters Yntema, idem Tjerkwerd) en Gerbrig Ulbes Andela (vrouw van Jan Foekes Wynia, idem Wommels).
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
Bron          : Tresoar
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr.   : 42
Inventarisnr. : 2010
Dagregisternr.: 1131
Last Modified 24 May 2016Created 14 Jan 2022 using Reunion for Macintosh